home

Vakmisszió

Pál írja: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. (1Thessz, 2,13)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Vakmisszió - Bemutatkozás

 

Bemutatkozás

F I G Y E L E M !

2010. augusztus 3-ától a Vakmisszió bibliaórája már a
Baross téri Egyházközség gyülekezeti termében lesz a szokott idÅ‘ben 15 órától.
(Budapest XIV. Szabó József u. 16.)

Az elsÅ‘ alkalom tehát: 2010. augusztus 3., kedd 15 óra

 


Kedves Testvérem! Szeretettel köszöntöm a MRE Vakmissziójának nevében!

Köszönöm, hogy szívén viseli azt a missziói szolgálatot, amit a MRE Vakmissziója a látássérültek és vakok között végez; közel egy évszázada.

A missziói szolgálat nem, de a szolgálók személye változott ez idÅ‘ alatt. Nagytiszteletű Jakab Miklós lelkipásztor úgy vetette meg a „különleges szeretetszolgálat” alapjait, hogy ma is csak úgy tölthetjük be küldetésünket, ha egyházunkon belül és kívül együtt imádkozó, szolgáló testvérekkel vagyunk kapcsolatban.

A Vakmisszió életében ez az év változást hozott. Nagytiszteletű Szabó Zoltán József nádasdladányi lelkipásztor, aki 2005 óta vezette a missziót, 2009 végén a felmentését kérte a szolgálat alól. A Református Egyház Zsinatának döntése értelmében, a szolgálat központja a többi társadalmi misszióhoz hasonlóan a Református Missziói Központba került 2010. április 15-étÅ‘l (1151 – Budapest, Alag utca 3. Tel:06-1-271-0498; e-mail: vakmisszio@rmk.hu.

MisszióvezetÅ‘ért imádkozunk! Kérjük az imádkozó Testvérek segítségét, hogy Isten maga küldjön szíve szerinti pásztort a missziói szolgálatok összefogására és országos szervezésére! Az Úré a hála azért, hogy vezetÅ‘ hiányában sem szűntek meg rendszeres alkalmaink. Nagytiszteletű Czirják László nyugalmazott lelkipásztor és a Missziói Központ vezetÅ‘je, Magyarné Balogh Erzsébet lelkipász-tor látják el a budapesti, Kálvin téren tartott szolgálatokat. Debrecenben, a Mester utcai Református gyülekezetben a missziói alkalmakon, a helyi lelkipásztorok valamint Horváthné Fekete Éva lelkipásztor és Szakáll Zsombor testvérünk szolgál. Hangkazetták (bibliai könyvek, igehirdetések) továbbra is kérhetÅ‘ek és kölcsönözhetÅ‘ek. Kérjük azokat, akik CD-t tudnak hallgatni, jelezzék ezt az alábbi elérhetÅ‘ségek valamelyikén.

A jelen helyzetrÅ‘l való tájékoztatást fontosnak tartom egy felÅ‘l azért, hogy a Vakmisszióval eddig kapcsolatot tartók ne legyenek bizonytalanságban és azok, akik csak érdeklÅ‘dnek a szolgálat iránt, tudják, hogyan vehetik fel a kapcsolatot velünk; valamint azért, hogy akik támogatni kívánják a szolgálatot imádsággal vagy anyagiakkal, tisztán láthassák a jelenlegi helyzetet.

Tudom, hogy az eltelt fél év során sokféle hír, gyakran hamis hír látott napvilágot a Vakmisszióval kapcsolatban.

Hitbeli meggyÅ‘zÅ‘désbÅ‘l, a missziói szolgálatok, köztük a Vakmisszió iránt érzett felelÅ‘sségbÅ‘l és elkötelezettségbÅ‘l írom és küldöm a tájékoztatást mindazoknak, akiknek elérhetÅ‘sége, címe szerepel a Vakmisszió eddigi vezetésének nyilvántartásában.

Örömmel venném, ha mindazok, akiknek kérdéseik vannak, felvennék velünk a kapcsolatot telefonon, levél útján, akár pontírásos levél útján is.
A telefonos kapcsolatfelvételre a már fentebb írt vezetékes telefon (06-1-271-0498) alkalmas; vagy a Vakmisszió adminisztrációs ügyeivel foglalkozó munkatársunk, Vicze Ágnes telefonszáma: 06 – 30-465-6721.

A levélben megkeresÅ‘ktÅ‘l azt kérjük, hogy a Református Missziói Központ címére írjanak akár síkírásos, akár pontírásos levelet (1151-Budapest, Alag utca 3.).

Akik elektronikus levelet küldenek, az alábbi címre küldjék: vakmisszio@rmk.hu

A teljes hírlevél elolvasható erre a linkre kattintva.

 
 
 

© Web Design : Kiwi Grafika