home

Vakmisszió

És felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. (Kol 3,10)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Vakmisszió - Bemutatkozás

 

Bemutatkozás

F I G Y E L E M !

2010. augusztus 3-ától a Vakmisszió bibliaórája már a
Baross téri Egyházközség gyülekezeti termében lesz a szokott idÅ‘ben 15 órától.
(Budapest XIV. Szabó József u. 16.)

Az elsÅ‘ alkalom tehát: 2010. augusztus 3., kedd 15 óra

 


Kedves Testvérem! Szeretettel köszöntöm a MRE Vakmissziójának nevében!

Köszönöm, hogy szívén viseli azt a missziói szolgálatot, amit a MRE Vakmissziója a látássérültek és vakok között végez; közel egy évszázada.

A missziói szolgálat nem, de a szolgálók személye változott ez idÅ‘ alatt. Nagytiszteletű Jakab Miklós lelkipásztor úgy vetette meg a „különleges szeretetszolgálat” alapjait, hogy ma is csak úgy tölthetjük be küldetésünket, ha egyházunkon belül és kívül együtt imádkozó, szolgáló testvérekkel vagyunk kapcsolatban.

A Vakmisszió életében ez az év változást hozott. Nagytiszteletű Szabó Zoltán József nádasdladányi lelkipásztor, aki 2005 óta vezette a missziót, 2009 végén a felmentését kérte a szolgálat alól. A Református Egyház Zsinatának döntése értelmében, a szolgálat központja a többi társadalmi misszióhoz hasonlóan a Református Missziói Központba került 2010. április 15-étÅ‘l (1151 – Budapest, Alag utca 3. Tel:06-1-271-0498; e-mail: vakmisszio@rmk.hu.

MisszióvezetÅ‘ért imádkozunk! Kérjük az imádkozó Testvérek segítségét, hogy Isten maga küldjön szíve szerinti pásztort a missziói szolgálatok összefogására és országos szervezésére! Az Úré a hála azért, hogy vezetÅ‘ hiányában sem szűntek meg rendszeres alkalmaink. Nagytiszteletű Czirják László nyugalmazott lelkipásztor és a Missziói Központ vezetÅ‘je, Magyarné Balogh Erzsébet lelkipász-tor látják el a budapesti, Kálvin téren tartott szolgálatokat. Debrecenben, a Mester utcai Református gyülekezetben a missziói alkalmakon, a helyi lelkipásztorok valamint Horváthné Fekete Éva lelkipásztor és Szakáll Zsombor testvérünk szolgál. Hangkazetták (bibliai könyvek, igehirdetések) továbbra is kérhetÅ‘ek és kölcsönözhetÅ‘ek. Kérjük azokat, akik CD-t tudnak hallgatni, jelezzék ezt az alábbi elérhetÅ‘ségek valamelyikén.

A jelen helyzetrÅ‘l való tájékoztatást fontosnak tartom egy felÅ‘l azért, hogy a Vakmisszióval eddig kapcsolatot tartók ne legyenek bizonytalanságban és azok, akik csak érdeklÅ‘dnek a szolgálat iránt, tudják, hogyan vehetik fel a kapcsolatot velünk; valamint azért, hogy akik támogatni kívánják a szolgálatot imádsággal vagy anyagiakkal, tisztán láthassák a jelenlegi helyzetet.

Tudom, hogy az eltelt fél év során sokféle hír, gyakran hamis hír látott napvilágot a Vakmisszióval kapcsolatban.

Hitbeli meggyÅ‘zÅ‘désbÅ‘l, a missziói szolgálatok, köztük a Vakmisszió iránt érzett felelÅ‘sségbÅ‘l és elkötelezettségbÅ‘l írom és küldöm a tájékoztatást mindazoknak, akiknek elérhetÅ‘sége, címe szerepel a Vakmisszió eddigi vezetésének nyilvántartásában.

Örömmel venném, ha mindazok, akiknek kérdéseik vannak, felvennék velünk a kapcsolatot telefonon, levél útján, akár pontírásos levél útján is.
A telefonos kapcsolatfelvételre a már fentebb írt vezetékes telefon (06-1-271-0498) alkalmas; vagy a Vakmisszió adminisztrációs ügyeivel foglalkozó munkatársunk, Vicze Ágnes telefonszáma: 06 – 30-465-6721.

A levélben megkeresÅ‘ktÅ‘l azt kérjük, hogy a Református Missziói Központ címére írjanak akár síkírásos, akár pontírásos levelet (1151-Budapest, Alag utca 3.).

Akik elektronikus levelet küldenek, az alábbi címre küldjék: vakmisszio@rmk.hu

A teljes hírlevél elolvasható erre a linkre kattintva.

 
 
 

© Web Design : Kiwi Grafika