home

Iszákosmentő Misszió

Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. (Zsid 4,10)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Aktuális híreink, információk

« Vissza

„…a Fiú megszabadít titeket…”

Aktuális | Hír, információ | 2011.01.19.

Nincs magyar család, amelyet ne érintene az alkoholprobléma – fogalmazott Balog Zoltán református lelkipásztor, aki feleségével több mint 20 évig vezette a Református Iszákosmentő Missziót. A működésének 25. évfordulóját tavaly ünneplő társadalmi misszióban az évek során körülbelül 25 ezer ember fordult meg, és 200 gyógyító konferenciát rendeztek meg a misszióban, amely a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi az iszákosmentés szolgálatát. Az iszákosmentő misszió budapesti központjában az  Alagi téren, az utógondozó csoport pénteki alkalma előtt beszélgettünk a misszió munkatársaival és a szenvedélybetegségből gyógyultakkal.

Siklós József lelkipásztor konferenciákat, gyógyító heteket szervezett, és ilyen módon segítette gyógyuláshoz a saját terápiájával az evangélium útján a szenvedélybetegeket. Munkájának is köszönhetően 1981-ben megalakult az iszákosmentő misszió. Eleinte az egyházi üdülőkben – Berekfürdőn, Mátraházán, Tahiban – voltak a gyógyító konferenciák. „Édesapám, Balog Zoltán állandó helyet keresett, és ekkor találtak rá a dömösi épületre. Először egy bérleti szerződés jött létre a misszió és a SZOT között, majd a Magyar Kékkereszt Egyesület megvette ezt az intézményt, és kórházként működteti” – emlékezik vissza a dömösi kórház létrejöttére Némethné Balogh Katalin, a Református Iszákosmentő Misszió vezetője.

Az iszákosmentő misszió elsősorban alkoholistákon kíván segíteni, de a sokféle függőség miatt próbálnak nyitottak lenni: Dömösön már a nikotinfüggőknek is tartanak évente egyszer gyógyító hetet. Ma már sokan jönnek a depresszió miatt is, ami bármely függőségre hajlamossá teszi az embert. „Egyre kevésbé igaz, hogy tiszta szenvedélybetegek érkeznek hozzánk, általában több szenvedélybetegség együtt jelentkezik. Az alkoholistáknak kb. 20 százaléka tisztán alkoholista, a többi „társutas” – hangsúlyozza Korsós István lelkipásztor, a Kékkereszt Egyesület elnöke. 

A misszió legfontosabb feladata a gyógyítás és az utógondozás, de fontosnak tartják a megelőzést is. Elsősorban gyerekekben és fiatalokban próbálják tudatosítani a szenvedélybetegségek veszélyeit. A megelőzést szeretnék minél inkább kiterjeszteni a gyülekezetek és a református intézmények felé, hogy a gyerekeknek időben szóljanak a szenvedélybetegségek következményeiről. „Annak idején édesanyám, a sokak által ismert Margit néni járta az intézményeket, közösségeket. Mindig vitt magával egy bizonyságtevőt, hogy a gyerekek lássák, mit okozhat az alkohol az életükben” – mondja a misszió vezetője. Táborokat is szerveznek, ahol sok tizenéves megfogadja, hogy egyáltalán nem iszik alkoholt.

„Gyermekeknek fiúheteket, lányheteket, a nagyobb korcsoportnak ifjúsági hetet tartunk Dömösön.  Szívesen megyünk iskolákba, gyülekezetekbe, konfirmandus csoportokhoz” – mutatja be a megelőzés színhelyeit Németh Zoltán, a misszió munkatársa. 

A havonta tartott 13 napos dömösi gyógyító konferenciák alkalmain nők és férfiak külön csoportokban beszélgetnek az elhangzott igéről. Közös ének és imádság, vasárnapi istentisztelet is része a közösségi alkalmaknak, de orvosi előadásokat is meghallgatnak. A második hét beszélgetéseinek egyik témája például a keresztyén család. A misszió munkatársai segítenek abban, hogy a gyógyulni akarók a Szentírásban mit olvassanak először, hogyan próbálják otthon is megélni hitüket. „Az első héten azt szeretnénk elérni, hogy felismerje, hol tart az élete, ismerje meg az Isten szeretetét, valamint találja meg a segítséget. A második héten pedig abban próbálunk segíteni, hogyan tud továbbhaladni az új életben” – hangsúlyozza a gyógyító hetek tartalmi jellemzőit Némethné Balogh Katalin.

A Kékkereszt és a Misszió utógondozó csoportjaiban a meggyógyultak továbbadják a jó hírt. Segítséget nyújtanak, hol lehet segítséget kapni. Az internetes honlapon keresztül is sokan elérik őket, egy keresőprogramban egyszerűen rákeresnek az alkoholbetegség kifejezésre, és viszonylag előkelő helyen megjelenik az Íszákosmentő a Kékkereszttel. „A legtöbb megkeresés telefonon érkezik. Ez esetben a szenvedélybetegnek nem kell ellátogatni hozzánk, hogy beszélhessünk vele. Elmondja problémáját, mi ismertetjük, hogy milyen lehetőséget tudunk neki adni. Tudnia kell, hogy ez egy keresztyén gyógyintézmény, ne orvosi terápiára számítson, hiszen a gyógyító munka lényege Isten szabadító ereje” – fogalmaz Németh Zoltán. Akik megkeresik őket, nagyobb részben nincs közük a hithez. De jönnek hitüket gyakorlók felekezettől függetlenül.  A misszió munkatársai hangsúlyozzák, hogy a családot kívánják gyógyítani, mert ahol szenvedélybeteg van ott az egész család beteg. Gyógyító hétre hívják a házaspárokat, mindegy, hogy mindketten vagy csak az egyik szenved függőségtől. Családi hétre jöhetnek a gyerekeket is, hiszen ők  is sérülnek.

„Aki minket megkeres, szabadon dönthet. Nem kényszerítünk rá semmit, egy lehetőséget kínálunk. Biztatjuk, hogy lehetséges a gyógyulás. Akinek valamiféle hit van a szívében, annak abban segítünk, hogy ez a hit a problémájának megoldása során is igaz, valóságos, kézzelfogható segítség legyen. A gyógyító hétnek az is a lényege, és ez kapcsolódik az utógondozáshoz, hogy a gyógyultak elmondják, mi történt velük, milyen változás zajlott le az életükben. Fontos a gyógyító konferencián a munkatársak és a bizonyságtevők közössége. Próbáljuk egymást segíteni, biztatni, hogy tovább kell adni ezt a jó hírt másoknak, akik még nem hallották” – mondja Némethné Balogh Katalin.

A közel 50 utógondozó csoportban hetenként, kéthetenként illetve havonta találkoznak. „Mindenképpen jó dolog, amikor újra meg újra rájönnek, hogy milyen jó a testvérekkel találkozni, milyen jó, hogy hiányoztunk egymásnak, és jó dolog együtt lenni. Itt szabadon meg lehet beszélni a kérdéseiket, a valóban ajándékként kapott szabadulás örömét. Azt is el lehet mondani, ha nem sikerült megállni, és szeretnének továbblépni. Így igyekszünk, hogy tényleg segítséget találjon mindenki. Az Ige a legnagyobb segítség, de a testvéri szó és a szeretet is fontos. A munkánk lényege református szellemiségű, de van csoport, ahol más felekezetűek  a segítőink. Amit mi kaptunk Istentől a református tanításban és református hitben, azt adjuk tovább” – mutatja be az utógondozó csoportokat Korsós István.

Fazekas Árpád szakács és élelmezésvezető Dömösön. 2002 novemberében volt először gyógyító konferencián. Korábban teljesen ateista életet élt. Felépített magának egy átlagos életet, amelyben szerepelt a család, munka és a szórakozási lehetőségek. Sokat dolgozott, és közben életének meghatározó része lett az alkohol. Úgy érezte, mindene megvan, de nem vette észre, hogy a társasága és az alkohol miatt a családját elhanyagolta. „Lakóhelyemen kapcsolatba kerültem a Kékkereszt-csoporttal, ott tettem meg a kezdeti lépéseket. Aztán jött a dömösi lehetőség, itt megismerhettem Istent. Sok minden átalakult a lelkemben, minőségi életet kezdtem el élni. Amikorra megszabadultam, addigra elvesztettem családomat, házamat. Újra elkezdtem építeni az életemet. Mindezt egyedül Istennek köszönhetem. Később kaptam lehetőséget, hogy a misszióban szolgáljak, akkor a következő Igét kaptam a Bibliából: >>Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska<< (Jóel 2,25). Felismertem, hogy valóban csak Isten mellett érdemes élni, hozzá fordulhatok. A misszió munkatársaként is rengeteg szeretettel találkozom, Istennek szolgálhatok, akkor is, ha nem a lelki, hanem a fizikai táplálékot adom” – tesz bizonyságot gyógyulásáról Fazekas Árpád.

Szabó Ágnes, az életét kapta vissza. Régi református családba született, de mint mondja, ez a neveltetésén már nem látszott meg. Közgazdász végzettséget szerzett, és ateista életet élt. Utólag úgy látja, hogy belső hiányérzettel élte az életét. Látszólag szép karriert futott be, de nagyon boldogtalan volt. Amikor 1992-ben Dömösre került, szabadulást kapott az alkoholból. Azzal szembesült, hogy valami történt vele, és nem kell neki tovább az ital. „Amikor az ember Isten segítségével hosszú ideje tartó szenvedélybetegségétől szabadul, akkor észre lehet venni a kegyelmet, de velem megtörtént, hogy mégsem vettem észre. Akkor mindent visszakaptam, de ma már tudom, hogy nem tértem meg. 13 év után visszaestem. El sem jutottam Istenhez, így nem tudom azt mondani, hogy eltávolodtam. Két évvel ezelőtt újra elmentem Dömösre, és akkor megkérdeztem Balog Zoli bácsitól, hogyan lehetséges az, hogy korábban nem jutott el hozzám az Ige. Ő azt mondta: mert nem volt nyitva a füled. Ha nincs nyitva a fülünk, hiába kapunk szabadítást. A megszabadításnál fontosabb, hogy napi csodákat élhetek meg, Istenhez közel kerülhettem. Ha az ember nem iszik, akkor még nem boldog, új életet kell nyerni, fel kell ismerni Isten kegyelmét, Jézus Krisztus szabadítását. Itt a misszióban kézzelfogható Krisztus kegyelme. Az egész életet oda kell tenni Jézus elé, hogy Ő vezesse” – mondja el gyógyulását Szabó Ágnes.

Koppány László az ivásnak köszönhetően került az utcára. Érszűkületes lett a lába, a kórházban elkezdett imádkozni. Mint mondja, amikor kikerült a kórházból, akkor Isten elvezette a Kékkereszthez. Dömösön részvett a gyógyító konferencián. Azóta az Alagi téri Kékkereszt csoportba jár, és elképzelhetetlennek tartja az életét hit nélkül.

„Nem az alkohol a legfontosabb kérdés, hanem hogy testvérek vagyunk, egy helyről jöttünk és egyfelé tartunk, az Isten országa felé. Mi munkatársak magunk is testvérek lehetünk ebben a közösségben. Mindenki végzi a maga feladatát, és így vagyunk Istennel, és egymással közösségben, őszintén, akár beszélgetésben, akár imádságban. Szolgálatot végzünk, Isten vezetésével. A konferencia nem elvonó, hanem ajándékozó kúra. Az alkohol egy pótszer, ha Isten jelen van az életünkben, akkor már nem hiányzik semmilyen függőség ” – foglalja össze a Református Iszákosmentő Misszió célját Némethné Balogh Katalin misszióvezető.

T. Németh László

 

© Web Design : Kiwi Grafika