home

Iszákosmentő Misszió

Jézus így szólt hozzájuk: "Mit féltek, ti kicsinyhitűek?" (Mt 8,26a)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Aktuális híreink, információk

« Vissza

Körlevél

Aktuális | Hír, információ | 2014.12.09.

„A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett.” Zsidók 10,23b

Kedves Testvéreink!
Szükségünk van biztatásra, és ezt különösen igényeljük, ha egy újesztendÅ‘ kezdetéhez közeledünk. Hűséges az Isten, aki ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Ő komolyan vesz bennünket, nem mond le arról, hogy csüggedés helyett reménységben éljünk. Három kérdést tegyünk fel magunknak. Az egyik: mi az, amirÅ‘l könnyen lemondok, amirÅ‘l azt gondolom, hogy nem érdemes, hiába várok rá, úgy sem történik semmi. A másik: mi az, amihez ragaszkodok feltétel nélkül, minden körülmények között, vagy azok ellenére. A harmadik: Isten ígéretei és a reménységünk ezek közül melyik csoportba tartozik az életünkben? Ne spóroljuk meg a választ. Magyarázat helyett kezdjünk bátran ragaszkodni az Úr Jézustól kapott reménységhez. Igaz, sok veszteség, nehézség érhet minket következÅ‘ évben is. Ennek ellenére hitvallásunkban ott lehet a reménység, mert az az Isten ajándékozott meg ezzel, aki új életet, szabadulást, gyógyulást adott nekünk. A mi évkezdésünk már nem bizonytalan, bizalommal várhatjuk az ígéretek megvalósulását. A hűséges Úr keresi a feltétel nélkül hozzá biztosan ragaszkodókat. Ámen

Imádság
Hűséges Istenünk, hűtlen gyermekeidként jövünk hozzád. Megvalljuk, hogy amikor életünkre és a világra tekintünk, több bennünk a félelem, mint a remény. Vannak idÅ‘szakok, amikor aggódva mérlegeljük, hogy jó úton járunk-e és kételkedünk ígéreteidben. Hagyjuk, hogy a csalódás elvakítson és megkeserítsen. A szeretetért, igazságért és békéért küzdve elfáradunk, és már-már feladnánk. Szükségünk van új energiára, megújult reményre, új kezdetekre és gondolatokra. Kétség gyötör minket, hogy bármit is meg tudnánk változtatni szavainkkal, tetteinkkel és imádságainkkal. Szomjúhozzuk kegyelmedet, hogy helyre tegye szívünket és gondolatainkat. Szükségünk van a Te erÅ‘dre, hogy felébredjen és kitartson az igazságosság és a béke szenvedélyes szeretete. Szükségünk van szeretetedre, amely feltárja a megtérés és növekedés folyamatos lehetÅ‘ségét életünk minden napján. Hisszük, hogy Lelked által munkálkodsz a világban. Add nekünk a hit éleslátását, hogy felismerhessük jeleidet és csodáidat közöttünk – és adj bátorságot ahhoz, hogy reménységben éljük életünket. Krisztus nevében kérünk. Ámen

Beszámoló
Az elmúlt másfél évben olyan rendkívüli terheket hordoztunk szolgálatunkban ( programok átszervezése, anyagi gondok, munkatársak elengedése), ami még a program, a körlevél elküldését sem tette lehetÅ‘vé. Pótolni nem tudjuk, de akik csoportba, csendesnapra, találkozókra vagy Dömösre rendszeresen jártak, járnak értesülhettek a sok és sokféle változásról, amit az elmúlt idÅ‘szakban átéltünk. Isten jelenlétét és munkáját az életünkben és a szolgálatunkban azonban soha nem nélkülöztük. Hálásak vagyunk a sok imádkozó testvérért, szolgálatért, anyagi támogatásért. 
A gyógyító hetek rendje sokat változott azzal, hogy szinte folyamatossá kellett tenni a működésünket. Igyekeztünk több 3 hetes gyógyítót tervezni, azt tapasztaltuk, hogy igény van rá. Ezeken az alkalmakon lesz ezután lehetÅ‘ség a nikotinfüggÅ‘knek gyógyulásra, külön gyógyító hét nem lesz az érdeklÅ‘dés hiánya miatt. Statisztikát most sem vezetünk ugyan, de nem lett kevesebb a valóságos csoda Isten kegyelmébÅ‘l az életünkben. Nem maradtak el az önkéntes segítÅ‘k, lelkészek, bizonyságtevÅ‘k sem. Voltak újak, régiek elmaradtak, többen vállaltak akár több hetet is a szolgálatban. Ennek ellenére voltak nehézségeink: kevesebben tudtak maradni végig a programok idejére többször kellett gyorsan valakit keresni lemondás miatt.
Utógondozás: Szigetszentmiklóson, Szombathelyen, Rakamazon és GávavencsellÅ‘n voltak regionális találkozók. A debreceni és putnoki csoport alakulásuk évfordulója alkalmából látott minket vendégül. Csendesnapjainkon egyre kevesebben vesznek részt, így még nagyobb öröm, hogy még vannak vidékiek, akik számon tartják ezeket a találkozásokat. Sokan lelkesen vettek részt az IszákosmentÅ‘ misszió pályázati programjain, köszönet a kecskemétieknek külön is hogy vállalták ennek és az országos találkozónak a terheit is. Egy éve, még elkötelezÅ‘dés nélkül kezdtünk több hónapig tartó rehabilitációs támogatást adni azoknak a barátainknak, akik ezt kérték. A létszám korlátozott, bízunk benne, hogy Isten segít bennünket ebben a kezdeményezésben. Jól ismert évtizedek óta szabadult testvéreinktÅ‘l kellett búcsúznunk. Isten adjon vigasztalást és az örök élet reménységét szeretteiknek, mindnyájunknak.
A prevenciós szolgálat. A táborok létszáma megfogyatkozott. E miatt is született az a döntés, hogy a gyermekeket a családos hetekre, évzáró napokra várjuk hozzátartozóikkal együtt. Az ifjúság számára a jövÅ‘ben az önkéntes munkatársak szervezik a tábor helyét és idÅ‘pontját. Diákokhoz, felnÅ‘tt közösségekbe, gyülekezetbe 10 alkalommal hívtak minket prevenciós elÅ‘adásra.
Dömös. Nem könnyű összefoglalni a változásokat a munkatársakban, programjainkban. Az utóbbiban segít a jövÅ‘ évi terv, fogadjuk lehetÅ‘ségként magunk és mások számára. Fontos és másoknak is továbbítandó üzenet: a programokra való felvétel Dömösön 9-15 óra között van hétköznapokon és csak munkanapokon, a 33-507-100 telefonszámon. A régi telefonszámunk már megszűnt. Nagy felújításokon vagyunk túl és várnak még ránk fÅ‘leg a házon belül (külsÅ‘ szigetelés, kazáncsere, vizesblokk kialakítás). A kékkeresztes munkatársaink száma csökkent, viszont nemcsak anyagiakban segített minket a Református Missziói Központ, hanem munkatársakkal is. Mindannyiunk szomorúsága, hogy nyáron Szilva Anna doktornÅ‘ váratlanul elhunyt. Azóta nincs állandóan jelen orvos a házunkban (egészségügyi dolgozó igen), részben éjszakás ápolónÅ‘vel oldottuk meg a hiányt.
A tagdíjbefizetés határideje november 30. Az összege már ebben az évben 3000,-Ft lett.
Csekket a csoportvezetÅ‘ktÅ‘l, vagy az irodákból kérjünk.
Az Alag utcai központunkban Rácz Ágnes munkatársunk dolgozik rendszeresen 9-13 óra között, pénteken 16-19 óra között. Tagdíj befizetés ügyében, tagfelvételi kérelemmel, küldöttgyűléssel kapcsolatban lehet Å‘t keresni a 06-1-271-0498/4 mellék telefonszámon. December 22 és január 4 között most is csak halaszthatatlan ügyben lehet Dömösre telefonálni, vagy mobil telefonon értek el minket hétköznapokon. Köszönjük a megértéseteket.
Végül pedig kívánunk szeretetben gazdag karácsonyi ünnepet a családotokkal együtt és a csoportokban. Várjuk reménységgel az újévet.

Testvéri szeretettel kívánunk áldást, békességet:
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
ErÅ‘s vár a mi Istenünk.

Korsós István és Némethné Balogh Katalin
 

Az IszákosmentÅ‘ Misszió és Magyar Kékkereszt Egyesület 2015. évi éves programja erre a linkre kattintva letölthetÅ‘.

Korábbi bejegyzések:

 

© Web Design : Kiwi Grafika