home

Iszákosmentő Misszió

Jézus így szólt hozzájuk: "Mit féltek, ti kicsinyhitűek?" (Mt 8,26a)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Aktuális híreink, információk

« Vissza

Szemléletformálás

Aktuális | Hír, információ | 2014.07.02.

Nagyon sokan titkolják alkoholfüggÅ‘ségüket, nem kérnek segítséget, mert szégyellik magukat. A társadalom többsége még ma is megveti az alkoholistákat, jó hír azonban, hogy meg lehet gyógyulni - állítja Némethné Balogh Katalin, a református iszákosmentÅ‘ misszió vezetÅ‘je. Az alkoholizmus és a munkaalkoholizmus problémája közvetve vagy közvetlenül szinte minden családot érint.
 
Június 30-án zárult az a pályázat, amely az Út az egészséghez - szemléletformálás a református iszákosmentÅ‘ missziónál címet viselte. Némethné Balog Katalin misszióvezetÅ‘ a tízhónapos projekt tapasztalatairól szólva azt mondta, régi bevett „igéjük", hogy szabad alkohol nélkül élni. A projektben a többi közt havonta egyszer klub- és csoportfoglalkozásokat tartottak, ahol szó esett a függÅ‘ségek felismerésérÅ‘l, a szenvedélybeteg családjában felvetÅ‘dÅ‘ problémákról, a szabadidÅ‘ tartalmas eltöltésérÅ‘l, az életmódváltásról, egészséges életmódról, a gyógyulás lehetÅ‘ségeirÅ‘l, a művészet terápiás erejérÅ‘l, valamint a nikotin- és alkoholmentes életrÅ‘l. A pályázatba gyerekeket is bevontak - mondta a misszió vezetÅ‘je.
- Egy tábor adta a kereteket ahhoz, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogyan élhetnek testben, lélekben, hitben egészségesen. Nem fontos arra fordulniuk, amerre az iskolában vagy a baráti társaságban terelik Å‘ket. Mindenkinek a saját döntése, hogyan akar élni. Lehet olyan életet kialakítani, ahol a fesztültség oldására nem a cigarettát, az alkoholt és a gyógyszereket használják, hanem közösségben élnek Istennel és egymással.

A minta tanít a legjobban
A táborban többnyire olyan gyerekek vettek részt, akik családjukban megtapasztalták az alkohol rabságának nyomorúságát.
- FÅ‘ként a gyógyuló alkoholisták gyerekei jönnek hozzánk. Nagy igényük van arra, hogy másképp éljenek és gondolkozzanak, mint a szüleik. Azt szeretnék, hogy velük ne történjen meg az, ami a szüleikkel. A minta tanít a legjobban. A nagyobbak már felfogják, hogy szüleik alkoholizmusának lenyomata ott van az életükben, és kezdeni kell vele valamit. Mi megmutatjuk, hogy milyen élet az, amiben jól érezhetik magukat. Sajnos akiknél rossz a szülÅ‘i minta, azok alkalomadtán egybÅ‘l az alkoholhoz nyúlnak.
Németné Balogh Katalin szólt arról is, hogy több helyszínen is tartottak elÅ‘adásokat, foglalkozásokat. Kecskeméten tíz hónapon keresztül a családi kapcsolatok kérdésével foglalkoztak több aspektusból, egy-egy szakember - pszichiáter, lelkész és lelkigondozó - segítségével. Az egészségnap elnevezésű rendezvényen az életmódbeli kérdéseket állították a középpontba.

A túlzásba vitt munka pótcselekvés
A misszióvezetÅ‘ az alkoholfüggÅ‘ség mellett kitért a munkaalkoholizmus problémájára is. A szakember szerint ugyanis a kettÅ‘ összefügg.
- A legtöbb alkoholista a munkahelyén jól dolgozó ember, a probléma az, hogy nem tud a szabadidejével mit kezdeni. Ideges lesz, ha nem dolgozhat. Ezekben az esetekben fontos tisztázni, hogy az ember a munka mellett mit tart fontosnak az életében. Fel kell tennie a kérdést önmagának, hogy ha nem dolgozik, akkor mi az értelme az életének, mivel töltené szívesen az idejét? A túlzásba vitt munka csupán pótcselekvés, hogy az embernek ne kelljen önmagával vagy a családjával foglalkozni. Tehát a munka az élet egy nem működÅ‘ területét pótolja. Manapság gyakran elÅ‘fordul, hogy ha valaki munkanélkülivé válik vagy nyugdíjba megy, azonnal elkezd inni, pedig korábban soha nem volt jellemzÅ‘ rá.
 
Az űr
A református iszákosmentÅ‘ misszióban azt vallják, hogy akár az alkohollal, akár a túlzásba vitt munkával olyan űrt próbálnak az emberek betölteni, amit az Istennel való kapcsolatnak kellene betöltenie.
- A pályázatban résztvevÅ‘k azt jelezték vissza, hogy számos dolgot megértettek az életükben, köztük nagyon fontos felismerés, hogy mi és miért történt rosszul a kapcsolataikban. Tíz hónap kevés idÅ‘, néha egy élet kell, hogy valaki megváltozzon, de sokaknál láttunk fejlÅ‘dést, változást. Készítettünk egy kérdÅ‘ívet is, aminek a feldolgozása még hátravan - tette hozzá a misszióvezetÅ‘.

Egy pillanat?
Némethné Balogh Katalin szerint elképzelhetÅ‘, hogy valaki éppen a pályázatban elhangzott elÅ‘adássorozat hatására dönt úgy, hogy nem nyúl többé a pohár után.
- Néha elég egyetlen pillanat is, vagy egy mondat. Mi a legfontosabb üzenetet szerettük volna átadni. Mi csak adunk, semmit nem várunk vissza cserébe. A pályázat lehetÅ‘vé tette, hogy olyan emberek is eljöhettek hozzánk, akiknek másképp nem lett volna erre lehetÅ‘sége.

Változtatni kell!
Magyarországon 800 ezer és 1,5 millió közé teszik az alkoholfüggÅ‘séggel küzdÅ‘k számát a szakemberek. A református iszákosmentÅ‘ vezetÅ‘je szerint akinél idÅ‘ben felismerik a gondot, nagyobb eséllyel segíthetnek, mint azon, aki húsz éve masszív alkoholproblémával küzd. Gyakran a családtag is beteg, még ha másként is, mint az alkoholfüggÅ‘.
- Érdemes arra a hangra hallgatni, ami azt súgja: változatni kell!

A Magyar Kékkereszt Egyesület és a Református IszákosmentÅ‘ Misszió dömösi kórházában háziorvosi beutalóval fogadják a függÅ‘ségeiktÅ‘l szabadulni vágyókat. Gyógyulásukat a társadalombiztosító a kórházi tartózkodásnak megfelelÅ‘en támogatja. Az iszákosmentÅ‘ missziót az alábbi elérhetÅ‘ségeken találja meg:
e-mail: rim@rmk.hu
Némethné Balogh Katalin misszióvezetÅ‘
Telefon: 36–30-567-6329

A TÁMOP 6.1.2. 11/1-2012-1371 „Az út az egészséghez - szemléletformálás az iszákosmentÅ‘ missziónál" elnevezésű projekt témái voltak:
Egészségnap 50 fÅ‘
Téma: Az alkoholizmus és a visszaesés megelÅ‘zése, a felépülési folyamat folytatása, utógondozás
Cél: Az alkohol probléma terápiájának átfogó ismerete, alkalmazási gyakorlat elsajátítása
Egészségnap 50fÅ‘
Téma: Az alkoholt helyettesítÅ‘ függÅ‘ségek
Cél: A viselkedésfüggÅ‘ségek felismerése, szerváltás lehetÅ‘ségeinek felismerése
Klubfoglalkozás 10 alkalommal havonta egyszer. 10 fÅ‘
Téma: Generációs problémák és szerepek a gyógyuló szenvedélybeteg családjában
Csoportfoglalkozás 5 alkalom, 20 fÅ‘
Téma 1. Ének és a zene gyógyító hatása az alkoholproblémás ember életében
Cél: Pozitív élmények,érzések, gondolatok zenében történÅ‘ kifejezésének megtalálása
Téma 2. A szabadidÅ‘ eltöltése a gyógyuló szenvedélybeteg életében
Cél: Motiváció a szabadidÅ‘ tartalmas eltöltésére, bÅ‘víteni a választási lehetÅ‘ségeket
Téma 3. Életmódváltás a gyógyuló szenvedélybeteg életében
Cél:Motiváció az egészséges életmódra, ennek fenntartása
Téma 4. A munkaterápia szerepe a szenvedélybeteg gyógyulásában
Cél: Megtalálni a helyem a munka világában
Téma 5. A művészet mint a szenvedélybeteg kifejezÅ‘eszköze
Cél: ErÅ‘síteni a művészetben való kifejezÅ‘készséget, motiváció ennek felfedezésére
Egészséghét 100 fÅ‘/3 nap
Téma: SzemélyiségfejlÅ‘dés a házasságban, kapcsolatainkban. A nikotinfüggÅ‘ség
Cél: Kapcsolatok épülése. Motiváció a nikotinmentes életre
Életmódtábor gyógyuló szenvedélybetegek gyermekeinek 20 fÅ‘ /6 nap
Téma: Felvilágosító elÅ‘adás, pozitív élettörténet, természetjárás, közös játék, versenyek
Cél: Pozitív életminta, jövÅ‘kép kialakítása
 

Korábbi bejegyzések:

 

© Web Design : Kiwi Grafika