home

Iszákosmentő Misszió

Pál írja: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. (1Thessz, 2,13)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Bemutatkozás

 

Bemutatkozás

Istennek lehetséges…”Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” János 8,36
 
A Református IszákosmentÅ‘ Misszió a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi a szolgálatát a szenvedélybeteg családokért. Hisszük, hogy az evangélium üzenete Jézus Krisztus által gyógyulást ad depressziós és függÅ‘ségben élÅ‘ barátainknak, testvéreinkké teszi Å‘ket és helyreállítja családi életüket. Az egész országból fogadjuk azokat a segítséget kérÅ‘ embereket, akik nyitottak az Isten által kínált új élet lehetÅ‘ségére. A 13 napos gyógyító konferenciákon túl a dömösi kékkereszt kórházban utógondozó és családi heteket is tartunk. Magyarországon közel 50 utógondozó csoport van jórészt református gyülekezetekben. Nyitottak vagyunk más felekezetű testvéreink és a felekezeteken kívüliek felé is.
 
  Az Alag u.-i központban a csendesnapjainkon és a csoportok által szervezett találkozókon is igyekszünk támogatni, erÅ‘síteni az Istennel és egymással való kapcsolatot. Gyógyult barátaink egy része rendszeres bizonyságtévÅ‘. Sok segítségre szoruló rajtuk keresztül hallja a jó hírt: Van kiút a szenvedélyek rabságából.
 
  Számunkra a család jelenti azt a közösséget, aki felé a szolgálatunkat végezzük. Hívjuk a szenvedélybeteg házastársát a gyógyító hetekre, gyermekeikkel együtt családos alkalomra.

 

 
 

 

© Web Design : Kiwi Grafika