home

Iszákosmentő Misszió

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thessz 5,23)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Bemutatkozás

 

Bemutatkozás

Istennek lehetséges…”Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” János 8,36
 
A Református IszákosmentÅ‘ Misszió a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi a szolgálatát a szenvedélybeteg családokért. Hisszük, hogy az evangélium üzenete Jézus Krisztus által gyógyulást ad depressziós és függÅ‘ségben élÅ‘ barátainknak, testvéreinkké teszi Å‘ket és helyreállítja családi életüket. Az egész országból fogadjuk azokat a segítséget kérÅ‘ embereket, akik nyitottak az Isten által kínált új élet lehetÅ‘ségére. A 13 napos gyógyító konferenciákon túl a dömösi kékkereszt kórházban utógondozó és családi heteket is tartunk. Magyarországon közel 50 utógondozó csoport van jórészt református gyülekezetekben. Nyitottak vagyunk más felekezetű testvéreink és a felekezeteken kívüliek felé is.
 
  Az Alag u.-i központban a csendesnapjainkon és a csoportok által szervezett találkozókon is igyekszünk támogatni, erÅ‘síteni az Istennel és egymással való kapcsolatot. Gyógyult barátaink egy része rendszeres bizonyságtévÅ‘. Sok segítségre szoruló rajtuk keresztül hallja a jó hírt: Van kiút a szenvedélyek rabságából.
 
  Számunkra a család jelenti azt a közösséget, aki felé a szolgálatunkat végezzük. Hívjuk a szenvedélybeteg házastársát a gyógyító hetekre, gyermekeikkel együtt családos alkalomra.

 

 
 

 

© Web Design : Kiwi Grafika