home

Házasság és Családsegítő Szolgálat

Pál írja: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. (1Thessz, 2,13)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Bemutatkozás

 

Bemutatkozás

Válságba kerülÅ‘ házasság, kezelhetetlennek tartott gyermek, a tágabban értelmezett családdal való konfliktusok, tartósan beteg gyermekkel való együttélés, az Å‘ nevelése; mindmind krízishelyzet.

A krízishelyzetekben szenvedÅ‘, küszködÅ‘ emberekhez való lelkigondozói odahajlás – szaknyelven pásztorál-, pszichoterápiás tevékenység – és tanácsadói szolgálat képezi Házasság- és CsaládsegítÅ‘ Szolgálatunk feladatát. Mindezt a lelkigondozói és orvosi titoktartás pecsétje alatt végezzük.

A misszió lelkigondozói – krízis intervenciós szolgálat, gyülekezetet nem gyűjt, illetve nem épít. Feladata azonban a gyógyuló emberi életek gyülekezetbe való segítése.

Ennek érdekében a misszió vezetÅ‘je és munkatársai készek gyülekezeti lelkipásztorokkal és más szakemberekkel való párbeszédre, tanácsadásra és együttműködésre. Ugyanakkor készek arra is, hogy több éves gyakorlatunk alapján gyülekezetek, kultúrotthonok, iskolák hívására a fenti témákban (szak)elÅ‘adásokat tartsunk, és csoportokkal (pár, család) kommunikációs tréningeket tartsunk.

LetölthetÅ‘ szórólap

 

 
 

 

 

© Web Design : Kiwi Grafika