home

Házasság és Családsegítő Szolgálat

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thessz 5,23)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Bemutatkozás

 

Bemutatkozás

Válságba kerülÅ‘ házasság, kezelhetetlennek tartott gyermek, a tágabban értelmezett családdal való konfliktusok, tartósan beteg gyermekkel való együttélés, az Å‘ nevelése; mindmind krízishelyzet.

A krízishelyzetekben szenvedÅ‘, küszködÅ‘ emberekhez való lelkigondozói odahajlás – szaknyelven pásztorál-, pszichoterápiás tevékenység – és tanácsadói szolgálat képezi Házasság- és CsaládsegítÅ‘ Szolgálatunk feladatát. Mindezt a lelkigondozói és orvosi titoktartás pecsétje alatt végezzük.

A misszió lelkigondozói – krízis intervenciós szolgálat, gyülekezetet nem gyűjt, illetve nem épít. Feladata azonban a gyógyuló emberi életek gyülekezetbe való segítése.

Ennek érdekében a misszió vezetÅ‘je és munkatársai készek gyülekezeti lelkipásztorokkal és más szakemberekkel való párbeszédre, tanácsadásra és együttműködésre. Ugyanakkor készek arra is, hogy több éves gyakorlatunk alapján gyülekezetek, kultúrotthonok, iskolák hívására a fenti témákban (szak)elÅ‘adásokat tartsunk, és csoportokkal (pár, család) kommunikációs tréningeket tartsunk.

LetölthetÅ‘ szórólap

 

 
 

 

 

© Web Design : Kiwi Grafika