home

Cigánymisszió

Pál mondta: De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. (ApCsel 20,24)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Aktuális híreink, információk

« Vissza

A nevet kapott kenyér

Aktuális | Hír, információ | 2013.06.23.

A nevet kapott kenyér
Isten embert teremtett: nem angolt, németet, japánt, arabot és nem romát. Illetve mégiscsak romát, mert az a cigányok nyelvén embert jelent – mondta egy dencsházai asszony. Punya, tombola, népmese, történelem, tánc: roma napot tartottak a Baranya megyei Almáskert Gyerekházban.
A romák világnapja alkalmából tervezett nagy közösségi programra csaknem száznegyvenen látogattak el, köztük a gyerekházba járó családok, a faluban élÅ‘ cigányok, valamint pedagógusok, szociális munkások és református gyülekezeti tagok.

A nevet kapott kenyér
A műsort a gyerekházba járó gyerekek szüleivel közösen tervezték meg – mondta Bóni Tünde, a Református Missziói Központ fenntartásában lévÅ‘ ház vezetÅ‘je.
– Az ünnepség elÅ‘tti napon elÅ‘készítettük az ételeket és nekiláttunk a dekorálásnak. Házunk falán cigány és magyar nyelvű köszöntÅ‘ fogadta a látogatókat: „Isten hozott Benneteket!" A program reggelén jókedvű cigányasszonyok vezetésével elkezdtük a bográcsos ebéd fÅ‘zését, sütését. A pincepörkölt mellé punyák sültek, minden punya (cigánykenyér) más-más asszony receptje alapján készült. A punyákat készítÅ‘ikrÅ‘l neveztük el.

Mindenhol otthon
Cigány himnusszal kezdÅ‘dött az ünnepség, majd cigány és magyar nyelvű köszöntÅ‘t hallhattak a vendégek. Az egyik édesanya egy cigány népmesével, egy másik anya a cigányság történetével tette emlékezetessé a napot. Pappné Borbély Mária arról beszélt, hogy valójában még a romák sem ismerik eléggé önmagukat. A világon a cigányság az egyedüli népcsoport, amelynek a mai napig nincs századokra visszatekintÅ‘, hitelesen lejegyzett történelme.
– A múlt homályába vész a történelem, mégis él, és a romák pontosan érzik. Nem ismerik, de érzik. A ma felnövÅ‘ kisgyerekben pontosan megvan minden hagyományuk, életfelfogásuk, évezredekben át beivódott, ösztönössé vált viselkedésformájuk. A roma a világ utolsó nomád népe. Szétszóródva él az egész világon, mégis mindenhol otthon van. Az örökös vándorlás olyan összetartó, családszeretÅ‘ közösséggé formálta Å‘ket, ami képes megvédeni a mai napig attól hogy eltűnjön, beivódjon a társadalomba. Olyan túlélési módszereik vannak, amilyenek egyik nemzetnek sincsenek. Szigorú törvényeik, amiket a közösség ereje kényszerít betartani is. Hagyományaik úgy maradnak meg, hogy szerves részévé vállnak a befogadó ország kultúrájának, mégis azonnal és egyértelműen azonosíthatóan romák maradnak. Nincs egyforma cigány közösség, de ha csak már látjuk Å‘ket, tudjuk, hogy Å‘k azok. Otthon vannak mindenhol, de a sorsuk a vég nélküli szétszóródás – tette hozzá, majd azt mondta: Isten embert teremtett, nem angolt, németet, japánt, arabot és nem romát. Illetve mégiscsak romát, mert az a cigányok nyelvén embert jelent.


Évente

A dencsházai roma napon a gyerekek tízórait kaptak, sÅ‘t kedveskedtek nekik tombolával is, a nyereményeket adományba kapott játékokból állították össze. A program sikere miatt ezentúl évente tervezik a roma nap megünneplését Dencsházán, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy a közösségi rendezvényeknek hatalmas összetartó ereje van. A kirekesztett falvakban élÅ‘ emberek aktív részesei voltak a munkának, így a rendezvényt saját sikerükként élték meg.


Éhesen jönnek
Az ünnepséget követÅ‘en a szigetvári kistérség gyerekházainak és közösségi házainak munkatársaival, szakembereivel fontos szakmai kérdéseket tekintettek át. A többi közt arról is szó esett, hogyan tudják a nyári szünetben ellátni azokat a gyerekeket, akik nem vesznek részt a gyerekház (uniós) programjában, ennek ellenére megjelennek ott. Sok gyerek számára a gyerekház jelenti az egyetlen kikapcsolódási lehetÅ‘séget és tartalmas programot. Bóni Tünde elmondta azt is, hogy a szegény családból származó gyerekek mindig éhesen jönnek, s mivel pénzt nem kapnak az étkeztetésükre, a gyerekház kertjében termelt zöldségekbÅ‘l, gyümölcsökbÅ‘l próbálnak számukra uzsonnát biztosítani.


Fekete Zsuzsa

 

Korábbi bejegyzések:

 

© Web Design : Kiwi Grafika