home

Cigánymisszió

Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. (Lk 12,27)

betűméret: M | L | XL | XXL

keresés:


Cigánymisszió - Bemutatkozás

 

Bemutatkozás

A szolgálat középpontjában Isten Jézus Krisztus által közölt szeretetének hirdetése áll, amelynek megismerését minden cigány ember számára fontosnak tartjuk. A misszió célja, hogy a református egyháztagok ne feledkezzenek meg cigány embertársaikról, és bekapcsolódhassanak az egyházi, gyülekezeti életbe. A misszió fontosnak tartja hangsúlyozni református Egyházunk bibliai, hitvallási tanításait. Határozott szándéka az, hogy az elÅ‘ítélet falait lebontva, felelÅ‘sséget érezve minden Magyarországon élÅ‘ cigány emberért, Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedve cselekedjen. Fontosak a nyári táborok, a hittanórák, amelyek a gyerekeken és a fiatalokon túl a szülÅ‘ket, a családokat is elérik. A misszió törekvése az, hogy segítsen az életvezetés, az egészségmegÅ‘rzés, a bűnmegelÅ‘zés terén is. Fontosnak tartjuk a tanulásban nyújtott segítséget. A Tiszántúli és a Tiszáninneni Református Egyházkerületekben önálló cigánymissziós referensek végzik munkájukat. Célunk az, hogy mind több lelkész és gyülekezet aktív missziót végezzen Isten dicsÅ‘ségére a cigány emberek között.

 
 

 

© Web Design : Kiwi Grafika